Wachttijd

Vanaf 8 juli tot september geen aanmeldingen mogelijk.
Vanaf september: beperkt plek voor kinderen onder de 18 jaar
Vanaf half oktober: beperkt plek voor jong volwassenen tot 26 jaar (indien je verzekerd bent bij VGZ is aanmelding niet mogelijk, het zorgplafond van VGZ is bereikt)
Boven 26 jaar: geen aanmeldingen mogelijk

Er is geen wachttijd tussen intake en behandeling.
Er is een nauwe samenwerking tussen praktijk Celis en praktijk Becker. Ons uitgangspunt hierbij is: samen weten en kunnen we meer voor jou betekenen.

Wat wil jij veranderd hebben in jouw leven als de behandeling klaar is? Dit maken we zo concreet mogelijk.