Visie

Uitgangspunt van alle zorg ben jij!

Wat is jouw doel, wat wil jij veranderd hebben in jouw leven zodat jij meer tevreden bent hierover.
Dat is het uitgangspunt!
De behandeling passende bij jouw doel  proberen we zo kort als mogelijk te houden en zo lang als nodig te doen.
De werkrelatie tussen jou en mij is voor een goed resultaat erg belangrijk.
Uit alle wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van behandeling komt naar voren dat de belangrijkste factor in het succesvol zijn  bepaald wordt door de werkrelatie.
Openheid, directheid en respectvolle omgang met elkaar is hiervoor noodzakelijk.
Om zo open mogelijk te werken met elkaar maak ik gebruik van portal. Dat is een beveiligd systeem waarbij jij, via een speciaal wachtwoord, inzage hebt in je eigen dossier. Je kunt de sessieverslagen lezen, wanneer de volgende afspraak gepland staat en jij kunt de thuisopdracht nog eens nalezen.
Jij wordt uitgenodigd je dossier te volgen en aan te vullen indien nodig.
Ik nodig je uit als je iets dwars zit dit te delen zodat we dit op een respectvolle manier met elkaar kunnen bespreken en de werkrelatie goed blijft. Komen we er samen niet uit dan kun je vragen naar het klachtenreglement van de praktijk.

Kwaliteit van zorg

Goede zorg betekent als eerste heel goed luisteren naar jou.
Daarnaast bespreek ik met collega’s ( zie samenwerking)  diagnostiek en behandeling. Deze collega’s denken mee en leveren hiermee een bijdrage aan de kwaliteit van  jouw behandeling.

Er wordt na afronding van de behandeling een tevredenheidsvragenlijst gestuurd. Hieruit komt steeds naar voren dat klanten heel tevreden zijn en ons aanbelen bij vrienden en familie. Dat merken we ook in onze aanmeldingen.

Voortdurend blijven wij ons bijscholen middels cursussen en congressen.
In juni 2021 is de herregistratie klinisch psycholoog BIG voor 5 jaar toegekend van Lucienne.
In mei 2021 heeft Karolien de 4 jarige opleiding gezinstherapie afgerond.

Zowel Psychologenpraktijk Becker als Praktijk Celis is ISO gecertificeerd sinds 2020.
Dit wordt elk jaar gedaan.
Psychologenpraktijk Becker is in november 2021 gevisiteerd door de LVVP.
In het kader van onze herregistraties volgen wij gedurende het jaar scholingen.
 

Samenwerken, open en respectvol:

Jij kunt jouw dossier thuis lezen wanneer jij dat wil. Je kunt nog eens lezen waar we aan gewerkt hebben. Je kunt je eigen ontwikkeling volgen.
Zo kunnen we samen nog beter werken aan jouw doelen.

 

Wat wil jij veranderd hebben in jouw leven als de behandeling klaar is? Dit maken we zo concreet mogelijk.

Voor mij is het bevestigend dat ik kan nalezen waarover we het gehad hebben. Ik vind het helpend dat ik thuis in het dossier kan opschrijven wat ik voel omdat ik dat tijdens de sessie soms moeilijk vind. Dat nemen we dan als kapstok voor het volgende gesprek.

(jonge vrouw 25 jaar)