Therapievormen

Als klinisch psycholoog BIG/Psychotherapeut BIG heb ik ervaring met cognitieve gedragstherapie, schematherapie, psychoanalytische psychotherapie, EMDR en mentaliseren (betekenisgeving aan gedrag van jezelf en van de ander, bewustwording en explicitering van jou innerlijke wereld).

De behandeling wordt vaak aangevuld met actieve vormen uit psychodrama en voice dialogue. Daarnaast werk ik met opdrachten thuis en/of op werk. Opdrachten die we samen formuleren als een goede (tussen)stap op dit moment. (Veranderen gaat niet met grote stappen maar met vele kleine stappen). Soms werk ik eclectisch, dat betekent dat ik verschillende therapievormen integreer. Dit wordt ook wel integratieve psychotherapie genoemd.

Bij elke aanmelding denken we samen na of het inzetten van gezinstherapie zinvol is.
De interactie en de relatie tussen de gezinsleden staat in gezinstherapie centraal. We bespreken de bezorgdheden en moeilijkheden die iedereen ervaart. We staan stil bij de krachten die er zijn binnen het gezin en werken aan elkaar beter begrijpen en steunen. Hierdoor ontstaat hoop en ruimte om met elkaar problemen aan te pakken.

Binnen de praktijk bestaat de mogelijkheid van farmacotherapie; behandeling met medicatie.

De praktijk maakt gebruik van e-health. Dit is een hulpvorm die je op je computer doet thuis. Je krijgt via een beveiligde link een “module” doorgestuurd die betrekking heeft op jouw probleem. We maken gebruik van de module: slaapstoornissen, angst en paniek klachten en depressieve klachten. In het programma wordt uitleg gegeven over het ontstaan van die klacht en middels opdrachten werk je hieraan. Het is vaak fijn thuis in je eigen tempo te kunnen werken. De behandeling is daardoor effectiever. We maken onder anderen gebruik van de modules: ACT (staat voor Acceptance and Commitment Therapy) slaapstoornissen.

Samen bespreken we deze methodieken en jouw ervaring met bepaalde therapievormen. Op grond hiervan maken we een keuze die we vastleggen in het behandelplan. In dit behandelplan staat als eerste natuurlijk het door jou geformuleerde einddoel en mogelijke tussendoelen, de methodiek en wanneer er tussenevaluatie plaats vindt.

Uit alle wetenschappelijke onderzoeken naar de effectiviteit van behandeling komt naar voren dat de belangrijkste factor in het succesvol zijn bepaalt wordt door de werkrelatie tussen de cliënt en de therapeut, dus de werkrelatie tussen jou en mij. Samen vertrouwen erin hebben dat het ons lukt te komen tot verandering. Het is erg belangrijk elkaar aan te spreken als iets niet goed loopt of als iets dwars zit, want uiteindelijk willen we dat jouw doel bereikt wordt.

Voor meer informatie over de therapievormen:

www.vgct.nl ( voor meer informatie over cognitieve gedragstherapie)

www.schematherapie.nl ( informatie over schematherapie)

www.nvp.nl ( informatie over psycho-analytische psychotherapie)

http://www.voicedialogueworld.com/nl/voice-dialogue/ ( informatie over voice dialogue)

Samen erop vertrouwen dat het ons lukt jouw doel te bereiken.