Overige informatie

  1. Betreffende ziektebeelden
    Soms is het fijn je te informeren over je problemen. In Nederland is het Trimbosinstituut toonaangevend. Via de site www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/ kun je over alle voorkomende psychische problemen informatie vinden. Dus er staat informatie over bv depressie (www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/depressie) (angststoornissen ( www.trimbos.nl/onderwerpen/psychische-gezondheid/angsten en persoonlijkheidsstoornissen.

    Op de site www.psychischegezondheid.nl vind je informatie over depressie, behandeling en ervaringen van anderen.Daarnaast is er een speciale site voor problemen met kinderen: www.kenniscentrum-kjp.nl/ouders/Overzicht1

  2. Betreffende cliënten verenigingen:
    Op de site van het Trimbos instituut vind je ook hierover veel informatie: www.trimbos.nl/ggz-links/clienten-en-familie
  3. Voor ouders van kinderen met psychische problemen en/of leerproblemen is de oudervereniging Balans. Zij behartigen belangen van de ouders en kinderen. Daarnaast geven zij een maandblad uit vol actuele informatie.
  4. Voor ouders met een kind met autisme problematiek en/of voor mensen die zelf een stoornis binnen het autisme spectrum hebben is de Nederlandse Vereniging Autisme (NVA). Zij werken met regionale groepen die in regelmaat goede sprekers uitnodigen. Daarnaast hebben zij ook bijeenkomsten waarbij het lot genootschap centraal staat. Zij geven een tijdschrift uit waarin veel informatie vermeld staat.

 

Je zoekt hulp, goede gekwalificeerde hulp. Het is moeilijk om de stap te nemen. Je wilt naar iemand die jou echt begrijpt en waarbij jij je op je gemak voelt.