Onze werkwijze

Om meer zicht te krijgen over de aard van je problemen zijn er enkele intakecontacten en vul je online enkele vragenlijsten in. Ook wordt informatie uit voorgaande behandeling mee genomen.
De onderzoeksfase of diagnostiekfase ronden we af met een beschrijvende diagnose en met een DSM 5 classificatie. Deze DSM 5 classificatie is nodig voor de ziektekostenverzekeraar die behandeling betaald op grond van zo’n classificatie. We maken samen een behandelplan waarin staat wat je probleem is, wat jouw doel van de behandeling is, welke therapievorm we zullen inzetten, wat er van jou verwacht wordt en wanneer de evaluatie plaats vindt.

Verwijzing, privacy en kosten

Er is een verwijzing van de huisarts nodig om gebruik te kunnen maken van de psychologische zorg. De zorg wordt meestal betaald door de ziektekostenverzekering. In de factuur moeten er bepaalde gegevens worden doorgegeven waaronder de gestelde diagnose. Mocht je hier bezwaar tegen hebben kun je mij vragen naar de privacyverklaring. De praktijk heeft niet met iedere ziektekostenverzekeraar een contract. Het is verstandig je ziektekostenverzekeraar te bellen, mailen met de vraag of, en welk percentage van, de zorg bij praktijk Becker en Celis vergoed wordt.

Gesprekken:

De gesprekken duren ongeveer drie kwartier tot een uur. Binnen de praktijk werken we met de volgende fases:

Fase 1: de intake

Tijdens de eerste gesprekken gaan we samen op zoek naar waar je tegen aanloopt, hoe dat komt en wat jij graag wilt veranderen aan jouw situatie. Naast gesprekken doen we dit ook met vragenlijsten. Het kan zijn dat belangrijke andere mensen uit jouw directe omgeving, natuurlijk met jouw goed vinden, ook gevraagd worden voor een gesprek. Als duidelijk is wat er aan de hand is kunnen we de intakefase afronden.

Fase 2: de behandeling

De uitkomsten van de intake komen te staan in het door ons samen gemaakt behandelplan. Hierin staat wat jij wilt bereiken op lange termijn en op kort termijn. We gaan samen aan de slag om jouw leven die draai te geven dat je hierover tevreden bent. Jij gaat regie nemen over je leven. Op afgesproken tijden staan we stil en kijken of we op koers liggen. Dit doen we ook met behulp van een vragenlijst

Fase 3: de afronding

Je bent tevreden over hoe je leven loopt. Je hebt inzicht wat jij nu anders doet zodat jij nu regie hebt over jouw leven. Je krijgt een eindverslag en de huisarts wordt, na goedkeuring door jou, ook geïnformeerd.
Je ziet dat we alles samendoen. Om jou goed de regie te kunnen voeren werkt de praktijk met een portal. Dat betekent dat jij, na instelling van een wachtwoord, kunt lezen in je dossier, je kunt je eigen sessieverslagen lezen. Verder zijn er e-health modules die je via je portal kunt gebruiken als dat bij jou past. Denk hierbij aan bv een dagboek. Je kunt ook met mij mailen tussen de sessies.
Met alle informatie uit de contacten met jou wordt vertrouwelijk omgegaan. Er is sprake van een vertrouwensrelatie en ik ben gebonden aan regels van geheimhouding, zoals beschreven in de beroepscode van het NIP.
Om jou zo goed mogelijk te helpen overleg ik regelmatig met collega’s. Dit gebeurt anoniem en vertrouwelijk. Daarnaast worden gegevens uit alle tweedelijnspraktijken gebruikt voor analyse- en onderzoeksdoeleinden, vanaf 1-1-2017. (wettelijk verplicht) Binnen de praktijk wordt gewerkt met ROM metingen. Dat betekent dat er bij start behandeling en na 4-6 maanden behandeling een vragenlijst (BSI) wordt afgenomen om te kijken of de behandeling leidt tot vermindering van klachten. De BSI wordt via de beveiligde portal verstuurd en je vult hem thuis in. De sessie na invulling wordt gebruikt om de behandeling te evalueren aan de hand van de vragenlijst door jou ingevuld. De resultaten op de BSI worden gestuurd naar een databank die hiermee kan zien hoe effectief de behandelingen zijn die door de praktijk zijn uitgevoerd.

Je zoekt hulp, goede gekwalificeerde hulp. Het is moeilijk om de stap te nemen. Je wilt naar iemand die jou echt begrijpt en waarbij jij je op je gemak voelt.